Calendari

Dijous 27 d’abril de 2017 – 1a fase
Límit de presentació de la documentació descrita en les bases

Maig de 2017
Comunicació dels autors finalistes

Dimecres 21 de juny 2017 (límit)
Límit de presentació de les obres originals

Juliol de 2017
Comunicació dels guanyadors i publicació de la llista a la pàgina web

Dimarts 3 d’octubre de 2017 -Diumenge 25 de febrer de 2018
Exposició de les obres finalistes i guanyadores a la sala d’exposicions temporals del Museu Olímpic i de l’Esport

Febrer – Març de 2018
Retorn de les obres finalistes als seus autors