Dimecres 17 d’octubre de 2018 – 1a fase
Límit de presentació de la documentació descrita en les bases

Octubre de 2018
Comunicació dels autors finalistes

Dimarts 11 de desembre 2018 (límit)
Límit de presentació de les obres originals

Gener de 2019
Comunicació dels guanyadors i publicació de la llista a la pàgina web

2019
Exposició de les obres finalistes i guanyadores a la sala d’exposicions temporals del Museu Olímpic i de l’Esport

2019
Retorn de les obres finalistes als seus autors